Staff

Sales

 • CHELSEA SHELTON

  CHELSEA SHELTON

  Executive Sales Manager

  (209) 557-9997
  Email Me
  CHELSEA SHELTON

  CHELSEA SHELTON

  Executive Sales Manager

 • ANDREA MARTINEZ

  ANDREA MARTINEZ

  Finance Manager

  (209) 554-2075
  Email Me
  ANDREA MARTINEZ

  ANDREA MARTINEZ

  Finance Manager

 • RAMSEN DADESHO

  RAMSEN DADESHO

  Sales Consultant

  (209) 557-9997
  Email Me
  RAMSEN DADESHO

  RAMSEN DADESHO

  Sales Consultant

 • HECTOR MORALES

  HECTOR MORALES

  Sales Consultant

  (209) 554-2075
  Email Me
  HECTOR MORALES

  HECTOR MORALES

  Sales Consultant

 • RAUL CORTEZ

  RAUL CORTEZ

  Sales Consultant

  (209) 554-2075
  Email Me
  RAUL CORTEZ

  RAUL CORTEZ

  Sales Consultant

 • KATHRYN ROTHENBURG

  KATHRYN ROTHENBURG

  BDC Representative

  (209) 554-5733
  Email Me
  KATHRYN ROTHENBURG

  KATHRYN ROTHENBURG

  BDC Representative

Service

 • DAVE LEMUS

  DAVE LEMUS

  Service Manager

  (209) 557-9990
  Email Me
  DAVE LEMUS

  DAVE LEMUS

  Service Manager

 • MARCUS SILVIA

  MARCUS SILVIA

  Service Advisor

  (209) 557-9990
  Email Me
  MARCUS SILVIA

  MARCUS SILVIA

  Service Advisor

 • DANIEL PEREZ

  DANIEL PEREZ

  Technician

  (209) 557-9990
  DANIEL PEREZ

  DANIEL PEREZ

  Technician

 • ADRIAN GARCIA

  ADRIAN GARCIA

  Lube Technician

  (209) 557-9990
  ADRIAN GARCIA

  ADRIAN GARCIA

  Lube Technician

 • JONATHAN TEJEDA

  JONATHAN TEJEDA

  Lube Technician

  (209) 557-9990
  JONATHAN TEJEDA

  JONATHAN TEJEDA

  Lube Technician

 • ERIK SEGOVIA

  ERIK SEGOVIA

  Automotive Detailer

  (209) 557-9990
  ERIK SEGOVIA

  ERIK SEGOVIA

  Automotive Detailer

 • ADOLFO MEDINA

  ADOLFO MEDINA

  Service Porter

  (209) 557-9990
  ADOLFO MEDINA

  ADOLFO MEDINA

  Service Porter

Parts

 • FABIAN MENDOZA

  FABIAN MENDOZA

  Parts Manager

  (209) 557-9990
  Email Me
  FABIAN MENDOZA

  FABIAN MENDOZA

  Parts Manager

INFINITI of Modesto
INFINITI of Modesto 37.6994356, -120.9936815.